El lloc web afoox i tota la informació, continguts, materials, productes (inclòs el programari) i serveis continguts en aquests o que siguin accessibles a través d’aquests s’ofereixen sense cap garantia pel que fa al contingut i la disponibilitat, sense garanties expresses o implícites de cap mena (al en la mesura permesa per la llei), inclosa (però no limitada a) garantia de títol, garantia material i garantia d’adequació per a un propòsit concret, tret que s’acordi el contrari per escrit.

Els continguts dels llocs web afoox es van crear amb la màxima cura i formen una gamma de serveis per als visitants d’aquestes pàgines. afoox es reserva el dret de complementar, canviar o eliminar el contingut d’aquestes pàgines sense previ avís o indicació.

Els productes tal com apareixen en línia poden diferir dels de la botiga (per exemple, pel que fa al color, la mida, la forma o el pes). afoox s’esforça per representar els productes en línia amb la màxima precisió possible. Com passa amb tot el contingut editorial, fins i tot la informació dels llocs web afoox pot quedar obsoleta amb el pas del temps. afoox selecciona i examina acuradament la seva informació periòdicament per assegurar-se que aquesta informació és actualitzada i precisa. Tanmateix, ni afoox ni cap altre membre del grup afoox pot assumir cap garantia o responsabilitat sobre la validesa, disponibilitat, integritat o exactitud de les dades o informació proporcionades als llocs web.

Sense perjudici de l’anterior, ni afoox ni cap altre membre de l’empresa afoox.com (en la mesura permesa per la llei) assumeix cap responsabilitat per pèrdues o danys de qualsevol tipus que poguessin derivar-se de l’accés i / o ús d’elements als llocs web afoox, de la impossibilitat d’accedir als llocs web o d’utilitzar-los, o de la informació, continguts, materials, productes (inclòs el programari) i serveis posats a disposició d’aquests. Ni afoox ni altres parts que participen en la creació, disseny i funcionament dels llocs web afoox no es poden fer responsables de pèrdues o danys de cap tipus, inclosos (entre d'altres) directes, indirectes, col·laterals, danys i penalitzacions o els costos de qualsevol producte i servei de substitució, independentment de si s’al·lega aquesta pèrdua o dany a causa d’una infracció contractual, incompliment del deure o de la cura o per un acte il·legal relacionat amb l’accés, ús o incapacitat d’utilitzar els llocs web afoox o a errors o omissions en els continguts dels llocs web. Ni afoox ni cap altre membre del grup afoox assumeix la garantia que els llocs web afoox, la informació, els continguts, els materials, els productes (inclòs el programari o serveis continguts als llocs web o que es posin a la vostra disposició a través dels llocs web, els seus servidors i e-mail). els correus enviats per afoox) continguts en els llocs web o que siguin accessibles a través d’altres no contenen virus ni altres components nocius. Reconeixeu expressament i accepteu que utilitzeu els llocs web afoox sota el vostre propi risc.

Les lleis de determinades jurisdiccions no permeten la limitació de garanties implícites ni l'exclusió i / o limitació de determinats danys. Si aquesta llei és aplicable a vosaltres, és possible que algunes o totes aquestes limitacions i / o exclusions no us siguin aplicables i és possible que tingueu drets addicionals.